Over het koor

Het koor
Het Oratoriumkoor Arte Vocale (voorheen Zuid-West Nederland) is opgericht op 27 december 2001 en gevestigd te Middelharnis. Het koor heeft 43 leden, te weten 16 sopranen; 17 alten; 4 tenoren en 6 bassen. In haar 14-jarig bestaan heeft het koor, met haar dirigent, al meerdere grote klassieke werken op haar naam geschreven, zoals de Mattheüs Passion van Johan Sebastiaan Bach, het Requiem van Mozart en het Requiem van G. Verdi.

De drijfveer van het koor en haar leden is het, door zingen en ten gehore brengen voor een breed publiek, levend houden van de klassieke (kerk)muziek, met de nadruk op de grotere koorwerken.
Het Opera- en Oratoriumkoor Zuid-West Nederland zingt klassieke muziek, met de nadruk op grotere koorwerken uit het opera- en oratoriumrepertoire. Van de leden wordt verwacht dat zij zich hierin kunnen vinden.

De vereniging wil haar doel bereiken door het houden van wekelijkse repetities en het geven van uitvoeringen. Er wordt naar gestreefd jaarlijks drie concerten te geven, waaronder elk tweede jaar een uitvoering van een van de grote klassieke koorwerken. Eenmaal in de twee jaar organiseren we een koor c.q. concertreis naar het buitenland. In 2012 zijn we in Rome geweest en in 2014 in Budapest. Het koor kent aspirant -, jeugd- en gewone leden. Jeugdleden zijn leden tot de leeftijd van 21 jaar.

Repetities
De repetities worden eenmaal per week gehouden op woensdagavond van 19:45 uur tot 22:00 uur in het verenigingsgebouw De Hoeksteen, Ring 15 te Middelharnis. Iedereen is van harte welkom de repetities vrijblijvend bij te wonen om kennis te maken met ons koor. Neemt u daarvoor graag van te voren contact op met een van de bestuursleden. (zie onze contactpagina)

Dirigent
Vanaf januari 2017 is Hans Houtman de vaste dirigent van Oratoriumkoor Arte Vocale.

Hans Houtman (1976) studeerde orgel 1e fase, vroeger DM, aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome. De 2e fase, vroeger UM, heeft hij in 2002 cum laude afgerond bij Ben van Oosten. Hij volgde koor- en orkestdirectielessen bij Barend Schuurman en Arie van Beek. In 2004 heeft hij zijn studie Kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium afgerond. Ook heeft hij hoofdvak orgel-improvisatie gevolgd bij Henko de Berg in Tilburg. Daarna volgde hij nog improvisatie bij Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk te Rotterdam. In juni 2004 heeft het Prins Bernard Cultuurfonds hem een studiebeurs toegekend om zich verder te kunnen specialiseren in de Frans Romantische/ laat Romantische orgelmuziek bij Louis Robilliard te Lyon, hetgeen hij heeft afgerond in 2005. Hans Houtman is als cantor-organist verbonden aan de Goede Herderkerk te Rotterdam-Schiebroek. Als dirigent is hij verbonden aan het Hervormd Kerkkoor Hoornaar en Hervormd Kerkkoor Dubbeldam (Dordrecht). In 1998 won hij de 2e prijs in de categorie “20e eeuwse muziek” van het Nationaal Leiden orgelconcours. Daarnaast was hij winnaar van het Internationaal César Franck Concours te Haarlem in 2004. In 2007 deed hij mee aan het Internationaal Orgelconcours “Orgel ohne Grenzen” in 3 Europese landen (Luxemburg, Frankrijk en Duitsland), wat hem de 3e prijs opleverde. In september 2008 won hij de 1e prijs van het Internationaal Hermann Schroeder-orgelconcours te Trier in Duitsland. Hans Houtman maakte diverse buitenlandse concertreizen. Na concerten in Dublin en Galway (Ierland) werd, in een recensie, zijn spel omschreven als “doorzichtig, virtuoos en een goed oor voor kleur in de keuze van registraties”. Naast het geven van concerten legt Hans zich toe op het begeleiden van koren als continuospeler. Hij heeft hiervoor een kistorgel laten bouwen bij de orgelbouwer Henk Klop. Hij voerde o.a de volgende werken uit: diverse Cantates, Weihnachts-Oratorium, Johannes Passion en Matthäuspassion van J.S. Bach, Messiah van G.F. Händel, Musikalische Exequien van H. Schütz, Requiem, Te Deum, en Vesperae de Dominica van W.A. Mozart. In 2010 heeft Hans samen met een paar vrienden een stichting opgericht, genaamd Musica Aeterna, waarvan hij artistiek leider is. De stichting Musica Aeterna stelt zich ten doel het bevorderen van klassieke muziek in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Zij wil hoogwaardige klassieke muziek toegankelijk maken voor een breder publiek. Hiertoe worden verschillende activiteiten georganiseerd, die kunnen variëren van concerten van verschillende opzet tot educatieve programma’s voor de jeugd.

Eind december 2016 nam Bas van Houte afscheid als dirigent in ons oratoriumkoor.

Bas van Houte werd geboren te Schiedam. Hij studeerde aan het Rotterdams Conservatorium de hoofdvakken orgel (bij Jet Dubbeldam en Arie J. Keijzer) en koordirectie (bij Barend Schuurman) Tijdens deze studie volgde hij een interpretatiecursus voor oude Italiaanse orgelmuziek, de Kurt Thomas (zomer)cursus (dirigentencursus) en werd winnaar van het orgelconcours te Gorinchem. Na de studie aan het Rotterdams Conservatorium ging Bas van Houte AMV/Schoolmuziek studeren aan de Schumann academie. Diplomering (2e graads) via staatsexamen en (1e graads) via de Stichting Nederlandse Vakdiplomering Muziek.

Bas van Houte is werkzaam aan het PENTA college CSG Scala Rietvelden te Spijkenisse, als docent (eindexamenvak) muziek. Naast docent muziek is hij ook teamleider en maakt derhalve deel uit van de schoolleiding. Hij introduceerde het eindexamenvak muziek op Scala Rietvelden (voorheen Blaise Pascal) en eveneens de concerten door bovenbouwleerlingen in de pauzes. Als dirigent is hij werkzaam bij het Oratoriumkoor “Zuid-West-Nederland” te Middelharnis. Als dirigent/organist is Bas van Houte werkzaam in de Basiliek van de H.Liduina en O.L.V. Rozenkrans te Schiedam. Met het dameskoor ‘Jubilatio’ en het herenkoor ‘In Honorem Dei’ verzorgt hij de opluistering van de eucharistievieringen met meerstemmige Latijnse missen, gregoriaanse gezangen en motetten.

Bas is als artistiek leider en dirigent verbonden aan verschillende projectkoren, waaronder de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion van J.S.Bach met het Schiedams Bachkoor in de Grote- of St. Janskerk te Schiedam, en het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach met het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam in de Liduinabasiliek te Schiedam. Daarnaast verzorgt hij met het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam in samenwerking met het West Nederlands Bachorkest de cantatediensten in de Bethelkerk te Vlaardingen op de zondagmiddag.

Bas was sinds de oprichting eind 2001 de vaste dirigent van het Oratoriumkoor Zuid West Nederland. Met ingang van 2016 dirigeert Bas van Houte het kamerkoor Delft Blue te Delft waarmee hij ook in 2015 de Johannes Passion van J.S. Bach uitvoerde. Bas vertrekt per 1 januari 2017 bij het Oratoriumkoor Zuid West Nederland en wordt dan de vaste dirigent van Gloria Toonkunst in Vlaardingen.

Lid worden
Aspirant-leden kunnen in principe twee weken vrijblijvend de repetities bijwonen. Aan de hand van hun stem krijgen zij door de dirigent in samenspraak met de voorzitter een vaste plaats in het koor toegewezen. Na uiterlijk zes repetitieweken wordt definitief over de toelating als lid besloten door het bestuur. Medebepalend voor de toelating is de voordien door de dirigent afgenomen stemtest.
Indien voor een betreffende partij een ledenstop is afgekondigd kan men op een wachtlijst worden geplaatst. Op dit moment is er bij alle stemsoorten plaats.